ไม่เหมือนกันของการสร้างสารกาแฟระหว่างแนวทางแฉะ VS แนวทางแห้ง